M DESIGN STUDIO PLZEŇ, s.r.o.

Tachovská 80, 323 00 Plzeň


Co to je?

Nejčastější entezopatie (onemocnění svalových a šlachových úponů) loketního kloubu, vyskytuje se u 1-3% naší populace, muži i ženy jsou zastoupeny stejně, průměrný věk nemocného je 45 let.

Akutní forma:

 • vzniká po nezvyklé event. fyzicky náročné práci nebo dlouhodobé stereotypní práci (např. štípání dřeva, zahradničení, zednické práce, šroubování, sport, psaní na počítači event. psacím stroji...)

 • jedná se o funkční poruchu z přetížení svalů na předloktí (m. supinator, natahovače zápěstí a prstů) a svalů paže (dvouhlavý sval pažní), která se upínají nebo začínají na zevním epikondylu(2) pažní kosti.

Chronická forma:

 • obtíže trvající déle jak 6 týdnů na základě dlouhodobého chronického přetížení, nebo při nesprávné terapii event. vznikem organ. změn v oblasti loketního kloubu

 • opět se může jednat pouze o funkční poruchu, ale častěji jsou již přítomny organ. změny - jizvy (po obstřicích, nadužívání ultrazvuku či laseru...), regresivní a degenerativní změny v oblasti kolemkloubních vazů nebo v oblasti hlavičky vřetení kosti.

Jak se projevuje?

 • bolesti v oblasti zevní strany lokte, max. při úchopu, bolest může vyzařovat na předloktí nebo na paži

 • vypadávání předmětů z ruky

 • snížení svalové síly

 • v klidu bolesti ustupují a při opětovné zátěži opět nastupují

Diagnostika:

 • anamnéza + klinické obtíže

 • fyzikální vyšetření - nejdůležitější

 • pomocné vyšetření (RTG, termografie, scintigrafie, neurologické vyšetření)

Co nemoc může napodobovat?

 • úžinové syndromy

 • cerviko-brachiální syndrom

 • úrazy

 • systémová onemocnění (reumatoidní arthritida, dna, cukrovka, artróza)

 • nitrokloubní tělíska

Jak se léčí?

Konzervativní léčba:

 1. Funkční léčba - postizometrické relaxace přetížených svalů, manipulační léčba lokte, měkké techniky na subperiostální tkáně, desenzibilizace (hlazení), změna pracovního stereotypu, ošetření blokád krční a hrudní páteře.

 2. Medikamentózní léčba - masti + krémy, tablety (analgetika, protizánětlivé léky), obstřiky (analgetika, kortikoidy)

 3. Elektroterapie - iontoforéza, diadynamik - akutní formy

 4. Ultrazvuk - akutní formy

 5. Ozáření - chronické formy

 6. Laser - chronické formy

 7. Rázové vlny

Pozn.: u akutní formy onemocnění preferujeme terapii uvedenou pod bodem 1, špatná indikace, nadměrná aplikace metod 2-7 může vést k přechodu akutní formy onemocnění do chronického stádia!!!

Operační léčba:

 • kdy? - selhání konzervativní terapie (délka léčby více jak 3 měsíce) při opakovaných recidivách onemocnění

 • provedení: v celkové anestesii nebo znecitlivění celé horní končetiny, ambulantně event za hospitalizace

 • princip: povolení tahu natahovačů předloktí, odstranění jizevnatých struktur, odstranění tkání s degenerativními změnami

 • pooperační období:

 • doba hospitalizace asi 5dní

 • fixace končetiny sádrou 5-7dní

 • RHB časná - magnetoterapie, péče o jizvu, po 14dnech LTV, funkční léčba, nácvik autorehablitace

 • pracovní neschopnost 8-12 týdnů

 • plná pracovní zátěž za 5 měsíců od operace

Jedná se o relativně časté onemocnění, které je pro nemocného velmi obtěžující, neléčené event. nesprávně léčené může pacienta invalidizovat.Obdobně vypadající a léčené onemocnění se může vyskytnou i na vnitřním epikondylu pažní kosti - zde hovoříme o oštěpařském lokti. způsob léčby, rehabilitace a délka pracovní neschopnosti je shodná s tenisovým loktem..
Mlogo-obálka.jpg

IČO: 48 36 30 57
IČZ: 44 074 000

 

 

 

telefon chirurgie:
377 544 895
377 524 659

 

Máte-li nějaký zdravotní problém, pište.
Odpovíme Vám na e-mailové adrese:
chanos@volny.cz.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one