M DESIGN STUDIO PLZEŇ, s.r.o.

Tachovská 80, 323 00 Plzeň

Artróza je degenerativní kloubní onemocnění, při němž dochází ke snižování výšky chrupavky a zvětšování kloubního povrchu. To se děje prostřednictvím růstu osteofytů neboli návalků. Naše kost totiž nese genetickou informaci, že když zvětšuje svůj povrch, snižuje tlak na jednotku plochy. To je důvodem, proč se kloub rozšiřuje. Nicméně tvorbou osteofytů se tento tlak ve skutečnosti nesnižuje.

Jak snížit rozvoj artrózy?

Především redukcí hmotnosti, formou zatěžování kloubu a zlepšením kvality zbývajících tkání, které v kloubu jsou. Méně kloub zatížím například jízdou na kole nebo plaváním, než třeba během. Ale alarmující je především obezita, a to i u dětí. Vezměte si typický příklad: děti bydlí v sousedním bytě, ale nejdou za sebou. Povídají si přes počítač. Dekadence fyzické námahy v čisté podobě. Příčinou bolestí kloubů je především nedostatek fyzické aktivity a na tom musíme pracovat již od dětství. Demografická křivka hovoří jasně: absolutní věková délka se prodlužuje, ale lidé začínají stárnout dříve. To znamená, že kloubní náhrady se dříve prováděly kolem sedmdesátého roku života, dnes se dělají někdy i v osmačtyřiceti, v padesáti letech. Tedy podstatně dříve. Dalším problémem samozřejmě je, že v rámci ortopedické prevence zmizelo tzv. „trojí síto", kdy se dělala prevence dysplastických ortopedických onemocnění. Zachytily se tak u dětí včas vrozené vady kyčlí a kolen. Děti se vyšetřovaly v porodnici, v šestém týdnu a v šestém měsíci. Dnes již rodiče nemají povinnost přinést dítě k lékaři. Maminky často na doporučené kontroly nejdou. Takhle se stane, že se děti neléčí a mají pak artrózu podstatně dříve.

Chondroprotektiva

Chondroprotektiva jsou skupina léčiv, která podporují výživu stávající chrupavky tak, aby byla dostatečně elastická. Nikoliv však, že by ji samy tvořily nebo rozvíjely. Chrupavka v kloubech je specifická tím, že v ní nejsou cévy, nemá tepennou ani žilní krev. Je to vrstvička, která pokrývá kloubní konec kosti. Z jedné strany je vyživovaná difúzí ze strany z kosti a z druhé strany synoviální tekutinou, která se volně pohybuje v kloubu. Proto je tak obtížně zásobitelná a obnovitelná, co se týče stavu i funkce.
Chondroprotektiva jsou látky, které by měly do chrupavky přejít difúzí z krve z kloubních konců kosti. Účinnost závisí na molekule, z které je chondroporotektivum vytvořeno a na nosiči, který ji tam donese.

Nejúčinnější skupinou látek podporující chrupavku jsou tzv. viskosuplementy, injekčně aplikované léky do kloubu. Asi nejrozšířenější je kyselina hyaluronová, resp. její sodná sůl a velmi účinný je polynukleotid, vyrobený ze spermatu lososovitých ryb. Působí v podstatě dvojím účinkem, jednak účinkuje vlastní chemická složka, která obohatí kloubní tekutinu o potřebnou látku, a jednak jsou tyto látky viskózní, takže i mechanicky kloub při pohybu lépe klouže. Pokud pacienti opakovaně chodí na aplikaci jednou až dvakrát do roka, účinek přetrvá i několik let.

Operační možnosti obnovy chrupavky

Jsou různé techniky léčby, ale mají také svá omezení. Především jde o ohraničení defektu a výšku původní chrupavky, kterou může být těžké určit. První z nich je tzv. mozaiková plastika. Jedná se vlastně o bloček kosti, který má na konci čepičku chrupavky. Tento se odebere v kloubu z nezátěžové zóny. V oblasti defektu se vytvoří stejně velký otvor, do kterého se tento bloček vsadí tak, že kostěná část se zasadí do vyvrtaného otvoru v kosti a chrupavčitá část se nechá v kloubním prostoru. Takto se dá několik těchto sazeniček vedle sebe a tyto se následně zatáhnou synoviální tekutinou.

Druhou metodou je transfer neboli autologní transplantace chondrocytů. Nevýhodou metody je, že se provádí ve dvou krocích - tedy nejprve je třeba odebrat materiál, chrupavku - opět z nezátěžové zóny kloubu. Ten se v laboratoři namnoží, čímž se zvýší množství chondrocytů přibližně desetkrát, a potom se vrátí zpět. Problém ale je, že takto naklonovaný materiál není úplně stejný jako základ, z kterého se vycházelo. Je méně kvalitní, takže za nějakou dobu dojde stejně ke vzniku defektu na původním místě. Třetí metodou jsou tzv. kontrolované mikrofraktury v místě defektu. Ostrým bodcem či vrtáčkem se vytvoří limitovaná zlomeninky v kosti a tou se přes sklerotickou kost dostane do kloubu krev. Tato pokryje defekt v chrupavce - je to možné přirovnat k jakémusi strupu při odření kůže a ten se pak přestaví v chrupavčitou pokrývku poškozeného místa.

 

.


.
Mlogo-obálka.jpg

IČO: 48 36 30 57
IČZ: 44 074 000

 

 

 

telefon chirurgie:
377 544 895
377 524 659

 

Máte-li nějaký zdravotní problém, pište.
Odpovíme Vám na e-mailové adrese:
chanos@volny.cz.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one