M DESIGN STUDIO PLZEŇ, s.r.o.

Tachovská 80, 323 00 Plzeň

Problematika chronických ran, tj. defektů kožního krytu, které se nezhojily do osmi týdnů, se stává v poslední době stále častěji diskutovanou díky obrovskému boomu léčebných metod a možností.

 

V posledním čtvrt století se v Evropě rozšířila moderní metodika vlhkého hojení, v České republice je na pořadu dne v poslední desetiletí. Vznikají centra či ambulance pro hojení chronických ran, dále pediatrické ambulance - pod hlavičkou Diabetologické společnosti v kooperaci s chirurgy. Je nutné si uvědomit, že léčba defektů je týmová práce, kdy se jeden odborník neobejde bez druhého - své místo v ní má chirurg, diabetolog, cévní specialisté, protetici, nutriční specialisté, ale i psycholog, rehabilitační pracovníci a v neposlední řadě jistě rodina pacienta i pacient sám. Je nutné si rovněž uvědomit a opakovaně pacientovi zdůrazňovat, že jde o běh na dlouhou trať a že pacient je ten, který je vtažen do „závodu" a bez jeho psychické podpory a chuti závod vyhrát se nám jen stěží podaří dosáhnout cíle. Mezi chronické defekty řadíme více postižení - nejčastější jsou to ulcerace končetin (bércové vředy), dále dekubity (proleženiny), pooperační nehojící se defekty, rány postradiační (v rámci onkologické RTG terapie), poúrazové, popáleniny a mnoho dalších. Při prvním kontaktu s pacientem se snažíme zajistit kromě  chirurgického místního ošetření defektu komplexní vyšetření - interní, diabetologické, cévní, laboratorní, potřebné zobrazovací metody (např. RTG postižené končetiny k vyloučení zánětlivých změn na skeletu) a popřípadě další specializovaná vyšetření, na které navazuje pokud možno kauzální terapie dle výsledků (léčba příčiny onemocnění a ne jenom jeho projevu)

 

Vlhké hojení ran

V lokální terapii máme k dispozici řadu preparátů nabízených různými firmami k tzv. modernímu vlhkému hojení. O této problematice pojednává jiný článek na tomto webu.

 

Maggot therapy

Kromě preparátů pro „vlhké hojení" je možné používat i některé méně běžné, ale neméně úspěšné způsoby léčby. Jedním z nic je léčba larvami bzučivky zelené - tzv. maggot therapy. Volit ji lze (na vybraném pracovišti) při selhání chirurgické či chemické nekrektomie, tj. odstranění neživých tkání v mimodutinových

partiích a ve větší vzdálenosti od velkých cév. Je velkou pravdou, že larvy bzučivky vyčistí ránu lépe než skalpel chirurga. Larvy se pěstují ve sterilním prostředí na speciálních kultivačních mediích a jsou dodávány v plastových kontejnerech. Na ráně je ponechána tři až čtyři dny, kdy dorůstají velikosti přibližně 12 mm. Výsledky jsou uspokojivé, psychická bariéra pacientů, ale i zdravotníků je značná.  Larvy lze aplikovat u jednoho pacienta i opakovaně. Pacienti léčbu celkem dobře tolerují.

 

V.A.C. systém

Z dalších terapeutických možností lze zvolit V.A.C. systém, založený na bázi podtlakové terapie, kdy se do zvoleného defektu aplikuje pěnová houbička, která s kryje fólií a vše se napojí speciálním terčíkem s odvodnou hadicí na podtlakový systém se sběrným kanystrem. Frekvence převazů u této léčebné metody je  jednou za tři až čtyři dny. Velmi důležitá je těsnost celého systému. Hojení se tímto způsobem  urychluje a mnohdy tak lze připravit defekt pro následnou chirurgickou sekundární futuru (sešití rány s časovým odstupem) či kožní transplantaci štěpem. Je to elegantní metoda, pacienty dobře tolerována.

 

Správná výživa pacienta

V neposlední řadě musíme dbát i na výživu pacienta, kontrolujeme pravidelně i příslušné laboratorní parametry. Snažíme se s pacienty o dané problematice hovořit, k dispozici jsou erudované dietní sestry. Trh nabízí řadu výživových produktů, ať již ve formě tzv. sippingu neboli popíjení - či ve formě enterální výživy  u pacientů se zavedenou žaludeční sondou (např. po střevních resekcích či u těžkých akutních pankreatitid). Tyto produkty jsou určeny podle typu onemocnění pro dané skupiny pacientů. Pacienti mají možnost volit preparát nejen podle typu, ale i příchuti. Tzv. pitíčka doporučujeme podávat vychlazená, jsou hutná a pacienty zasytí. V ambulantní péči jsou pak vhodné tabletové doplňky obsahující stopové prvky - selen, zinek, železo, hořčík. Pacienti často sami aktivně chodí s dotazy, sbírají informace a zkušenosti na internetu či v jiných dostupných médiích nebo literárních zdrojích a rádi na toto téma diskutují. Problematika chronických ran je bezesporu obsáhlá a stále aktuální. Populace stárne, a tak přibývá i defektů - je to jednoduchá přímá úměra. Tento stav nelze v žádném případě podceňovat.

..
Mlogo-obálka.jpg

IČO: 48 36 30 57
IČZ: 44 074 000

 

 

 

telefon chirurgie:
377 544 895
377 524 659

 

Máte-li nějaký zdravotní problém, pište.
Odpovíme Vám na e-mailové adrese:
chanos@volny.cz.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one